wiki cần biết

Công nghệ vi sinh là gì? Tìm hiểu chi tiết về công nghệ này

Trong cuộc sống nhất là các công nghệ ngày càng phát triển hiện nay thì “công nghệ vi sinh” đóng vai trò ngày càng quan trọng vậy bạn có biết công nghệ vi sinh là gì không? cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé.

Công nghệ vi sinh là gì?

Công nghệ vi sinh vật (Microbial Technology) là một bộ phận quan trọng trong công nghệ sinh học, là một môn khoa học nghiên cứu về những hoạt động sống của vi sinh vật, nhằm khai thác chúng tốt nhất vào quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Những tiến bộ của công nghệ sinh học vi sinh vật ngày càng xâm nhập sâu trong mọi lĩnh vực hoạt động của con ngời. Với mục tiêu làm sao cho sự phát triển của công nghệ vi sinh nói riêng và công nghệ sinh học nói chung phải thực sự phục vụ cho ấm no hạnh phúc của toàn nhân loại, nghĩa là phải ngăn chặn thảm họa chiến tranh vũ khí sinh học.

Tìm hiểu các loại công nghệ vi sinh

Công nghệ sinh học là các quá trình sản xuất ở quy mô công nghiệp có sự tham gia của các tác nhân sinh học (ở mức độ cơ thể, tế bào hoặc dới tế bào) dựa trên các thành tựu tổng hợp của nhiều bộ môn khoa học, phục vụ cho việc gia tăng của cải vật chất của xã hội và bảo vệ lợi ích của con ngời.

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực khoa học công nghệ rất rộng, có thể chia công nghệ sinh học thành các ngành sau:

  • Công nghệ vi sinh vật: Là ngành công nghệ nhằm khai thác tốt nhất khả năng kỳ diệu của cơ thể vi sinh vật. Nhiệm vụ của công nghệ vi sinh là tạo ra đợc điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật hoạt động với hiệu suất cao nhất, phục vụ cho việc làm tăng của cải vật chất của xã hội, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con ngời và cân bằng sinh thái môi trờng.
  • Công nghệ tế bào: Các tế bào động, thực vật với bộ máy di truyền đặc trng cho từng loài giống đợc tạo điều kiện phát triển trong các môi trờng xác định và an toàn. Kỹ thuật nuôi cấy mô đợc coi là là kỹ thuật chủ yếu của công nghệ tế bào.
  • Công nghệ gen: Là ngành công nghệ sử dụng các phơng pháp thực nghiệm ứng dụng các thành tựu của sinh học phân tử, di truyền học phân tử để tạo nên các tổ hợp tính trạng di truyền mong muốn ở một loài sinh vật. Từ đó giúp điều khiển theo định hớng tính di truyền của sinh vật. Công nghệ gen đợc coi là mũi nhọn của công nghệ sinh học, là chìa khóa để giúp mở ra những ứng dụng mới trong công nghệ vi sinh vật.
Source
http://www.hcmbiotech.com.vn/vi/news/cnsh-vi-sinh/phong-cnsh-vi-sinh-225.html

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close