Tag: neurovidan

Tình trạng đãng trí, nhớ nhớ quên quên xuất hiện rất phổ biến ở những người có tuổi, tuy nhiên ngày nay cả những người trẻ cũng mắc phải chứng đãng trí này. Việc không thể nhớ nỗi việc mình định làm, điều mình tính nói,... gây cảm giác...

Latest Posts